• Donar cobertura d’inspecció de iots i embarcacions d’esplai, als propietaris d’embarcacions nacionals que tinguin les seves embarcacions a Balears, i a empreses del sector nàutic.

  • Donar cobertura tècnica a potencials compradors de iots i embarcacions, per avaluar l’estat i condició d’aquestes abans de prendre la decisió de la compra.

  • Donar cobertura tècnica a entitats financeres, a companyies d’assegurances i a juristes o entitats judicials.

  • Oferir un servei de qualitat amb professionalitat, personalitzat per cada cas.

6_23_1