A continuació els mostram alguns exemples de peritatges navals realitzats per  BruMed Marine Surveyors. Aquests peritatges navals s’han realitzat per requeriment de les diferents parts intervinents al negoci marítim, tals com, armadors, brokers naùtics, assegurats, companyies d’assegurança,  entitats judicials, advocats maritimistes, tallers navales, drassanes, gabinets pericials col.laboradors, etc.

Exemples de peritatjes realitzats per BruMed Marine Surveyors l’any 2014

COLLAGE WEB

COLLAGE WEB1

COLLAGE WEB2

COLLAGE WEB3


Alguns peritatjes realitzats per nosaltres abans de 2014

Catamarà de passatge embarrancat a la costa.
Vista general del temporal amb l’embarcació embarrancada.

Colisió de vaixell pesquer, i danys al ventall de proa.

Reparació del ventall de proa a un buc pesquer.

Cop contra fons rocós amb la quilla d’ un veler.

Esquerdament de la sentina i folro del casc d’un veler, desprès d’impactar amb la quilla al fons marí.

Cop contra objecte flotant, prop de la línia de flotació d’un buc pesquer.

Danys per avaria a la reductora del motor principal d’un buc pesquer.

Danys a la quilla d’un catamarà de passatge.

Danys a l’hèlix i boterell d’iot, per cop contra el fons marí.

Danys al casc de babord i entrepont de catamarà d’esplai, abordat mentres navegava per un buc pesquer.

Forat al casc de babord de catamarà d’esplai, degut a l’abordatge d’un vaixell pesquer.

Inundació de sala de màquines d’una embarcació d’esplai.

Danys al costat de babord d’un megaiot, abordat per un altre iot.

Valoració i inspecció a iot d’esplai.

Danys a l’unió quilla-roda d’una embarcació de fusta.

Danys a la regala d’estribord a un pesquer de fusta.

Reclamació per treballs mal realitzats a una reparació de motor principal marí.

Valoració i inspecció d’estat i condició d’un catamarà de passatge.

Avaria de motor principal a un buc pesquer.

Danys a la popa d’un vaixell pesquer d’arrossegament.

Danys a la proa d’un veler degut a una colisió.

Rescat i reparació d’un catamarà de passatgers encallat a la costa.

Hèlixs propulsores d’un iot bloquetjades per un cable submarí.

Plataforma de popa d’un megaiot, abordat per altre iot a port.

Danys a la pala del timó d’un veler.

Danys a la part inferior de la quilla d’un veler.

Enfonsament d’embarcación, degut al temporal marítim.

Enfonsament i rescat de petita embarcació de pesca.

Esquerdament i despreniment de l’esquema de massilla i pintura al casc d’un megaiot.

Valoració i inspecció d’estat i condició de megaiot de 27 m d’eslora.

Inspecció de danys a hèlix propulsora d’ un iot de 25 m d’eslora.

Danys per colisió entre vaixell mercant i embarcació de fusta.

Danys al casc d’embarcació d’esplai per cop contra objecte flotant.

Danys a plataforma de popa d’un iot, degut a un cop contra el moll.

Danys a l’amura d’estribord a un buc de passatgers de fusta.